szkolenie psów tresura psów

Związek Kynologiczny Oddziały

Zarząd Główny

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 11
Telefon/Fax: 22-826-05-74 Fax: 22-826-46-54
Konto: Millenium BIG BG S.A. IV O/Warszawa nr 12
1160 2202 0000 0000 5515 7116

Biuro czynne:
pn - pt 11 - 15

Oddziały terenowe:

Będzin
42-500
Będzin, ul.Rybna 1, (skrytka poczt.70)
Nr
oddziału: XLIX Wzór tatuażu: BB000
Telefon/Fax: 32-263-70-05
Konto: Bank Millennium 11 1160 2202 0000 0000 4937 0793
Biuro czynne: wt, pt
15 - 19

Białystok
15-101
Białystok, ul.Jurowiecka 33 (skrytka poczt. 126)
Nr oddziału: VI Wzór
tatuażu: 000A
Telefon/Fax: 85-675-22-46, tel.: 85-653 77 95
Konto: PKO BP S.A. I O/Białystok 59 1020 1332 0000 1502 0025 9333
Biuro czynne: wt,
czw 10 - 13, śr, pt 16.30 - 19

Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 132 (skrytka poczt.
418)
Nr oddziału: V
Wzór tatuażu: B000
Telefon/Fax: 33-812-63-89
Konto: PKO BP O/Bielsko-Biała 17 1020 1390 0000 6602 0114 2611
Biuro czynne: pn, śr, czw 16 - 18.30, pt 10 - 12

Bydgoszcz
85-210
Bydgoszcz, ul.Ułańska 4a
Nr oddziału: XII Wzór tatuażu:
000B

Telefon/Fax:
52-322-83-61, tel: 52-328-49-07, fax: 52-328-49-06

Konto: PeKaO SA O/Bydgoszcz 38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Biuro czynne: wt, śr, czw 11 - 19
  
Bytom
41-902
Bytom, ul.Mickiewicza 13 (skrytka poczt. 181)
Nr oddziału: XVI Wzór
tatuażu: C000
Telefon/Fax: 32-281-73-84
Konto: BZ Wrocław I O/Bytom 84 1090 2011 0000
0005 3200 0037

Biuro czynne: pn, śr, czw 15 - 19
  
  

dalej>


Powered by AsentioCMS