szkolenie psów tresura psów

Tresura psów do egzaminów

PT, Obedience, BH, IPO.

Przygotowujemy psy do zdania egzaminu PT1, PT2, PT3, PTT1, PTT2, Obedience 0, Obedience 1, Obedience 2, Obedience 3, BH

Są to egzaminy sprawdzające posłuszeństwo, relacje przewodnika z psem.

Pierwszy z nich to PT1 (Pies Towarzyszący 1 Stopnia). Jest to egzamin stanowiący podstawę do zdawania kolejnych.PT1 – przeznaczony dla psów początkujących. Na tym poziomie nie rozgrywa się zawodów, a przeprowadza wyłącznie egzaminy.

REGULAMIN PT 1>>

Jeśli zdaliśmy z psem egzamin podstawowy i chcemy kontynuować ten kierunek szkolenia, rozszerzeniem jest PT2 (Pies Towarzyszący 2 stopnia) oraz PT3 (Pies Towarzyszący 3 stopnia)
PT-2, PT-3 – stopnie zaawansowane, w których organizuje się egzaminy i rozgrywa zawody. Mistrzostwa Polski Psów Towarzyszących rozgrywane są według przepisów PT 3 stopnia. W dniu zawodów nie wolno przeprowadzać treningów na placu przewidzianym do ćwiczeń.

Zasady przejścia pomiędzy stopniami

Dla psów nie posiadających tytułów:

Prawo do startu w PT2 uzyskuje pies po zdaniu egzaminu PT-1, prawo do startu w PT-3 uzyskuje

pies po zdaniu egzaminu PT2. Uzyskanie oceny doskonałej na egz. – zawodach PT-3

uniemożliwia powrót do startów na niższym stopniu.

Psy z wyszkoleniem IPO mają prawo do startu w zawodach PT2 i PT3, jednak wcześniej muszą

uzyskać wymagane wyniki do startu.REGULAMIN PT 2>>

REGULAMIN PT 3>>

Jeżeli chcemy zdawać egzamin z psem łączący posłuszeństwo ze śladami to możliwy jest PTT1 (Pies Towarzysząco-Tropiący 1 stopnia) oraz kolejny stopień PTT2 (Pies Towarzysząco-Tropiący 2 stopnia)REGULAMIN PTT 1>>

REGULAMIN PTT 2>>Uczymy również psy do egzaminu IPO V którego zdanie jest jednym z wymogów w przypadku psów ras podlegających próbom pracy obronnej do startowania na wystawach w klasie użytkowej oraz jednym z wymogów do osiągnięcia tytułu interchampiona.

IPO V-regulamin>>

Kontynuacją pracy obronnej z psem jest przygotowanie do egzaminu IPO I, IPO II oraz IPO III.

Według regulaminu hodowlanego psy/suki, które zdały egzamin IPO III mają mniejsze wymogi do osiągnięcia reproduktora/suki hodowlanej.

W przypadku egzaminu IPO III jest wyłaniana reprezentacja kraju na Mistrzostwa Świata

IPO I-regulamin>>

IPO II-regulamin>>

IPO III-regulamin>>Obedience jest to Międzynarodowy Egzamin z Posłuszeństwa.

Jest on podzielony na klasy

Obedience 0-regulamin >>

Obedience 1-regulamin >>


Obedience 2-regulamin >>

Obedience 3-regulamin >>

Jest to dyscyplina, w której jest wyłaniana reprezentacja kraju na Mistrzostwa Świata.

Powered by AsentioCMS