szkolenie psów tresura psów

Tresura psów do egzaminu BH i IPO

Egzamin IPO- Międzynarodowy Pies Użytkowy (Obronny).
Kurs przeznaczony jest dla psów, które zdały egzamin PT.
Szkolenie polega na przygotowaniu psa do zdania egzaminu IPO V.

IPO V regulamin >>>>

Kurs przeznaczony

IPO1 regulamin >>>>


Następny kurs przeznaczony jest dla psów, które zdały egzamin PT oraz IPO I.
Szkolenie polega na przygotowaniu psa do zdania egzaminu IPO II.

IPO2 regulamin >>>>


Kolejny kurs przeznaczony jest dla psów, które zdały egzamin IPO I oraz IPO II.
Szkolenie polega na przygotowaniu psa do zdania egzaminu IPO III.

IPO3 regulamin >>>>

Powered by AsentioCMS