szkolenie psów tresura psów

OBEDIENCE 3 - regulamin FCI

ĆWICZENIE

WSPÓŁCZYNNIK

OCENA MAKSYMALNA

1. Siad w grupie przez 2 minuty,przewodnik poza zasięgiem wzroku

2

20

2. Warowanie w grupie przez 1 minutę, przywołanie

2

20

3. Chodzenie przy nodze

3

30

4. Siad/waruj/stój w marszu

3

30

5. Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj

4

40

6. Wysyłanie psa kierunkowe do kwadratu, warowanie i przywołanie

4

40

7. Aport kierunkowy

3

30

8. Obieganie pachołka,pozycje,aport i skok przez przeszkodę

4

40

9. Rozpoznawanie własnego przedmiotu i przyniesienie

3

30

10. Zmiany pozycji na odległość

4

40

RAZEM:

320

 


KLASA 3

 

ĆWICZENIE 3.1

Siad w grupie przez 2 minuty,przewodnik poza zasięgiem wzroku [współczynnik 2]

 

ĆWICZENIE 3.2

Waruj w grupie przez 1 minutę, przywołanie [współczynnik 2]

Komendy:

„Siad”, ”Zostań”, „Waruj” i / lub sygnał optyczny, „Noga”

 

Wykonanie:

Ćwiczenia 1 i 2 są połączone.

Ćw. 3.1 / część 1: Siad w grupie przez 2 minuty

Ćw. 3.2 / część 2: Waruj w grupie przez 1 minutę, przywołanie

Punkty są przyznawane za obie części osobno, po zakończeniu drugiej części ćwiczenia.

Ćwiczenie rozpoczyna się, gdy wszystkie psy siedzą przy nodze przewodników,

w szeregu, w odległości około 4-5 metrów jeden od drugiego i komisarz ogłasza

„Początek ćwiczenia”. Ćwiczenie kończy się (część 1), gdy przewodnicy wracają na

ring i stają twarzą do swoich psów w odległości nie mniejszej niż ok 10 metrów,

a komisarz ogłasza „Koniec ćwiczenia”. Część 2 (Ćw. 2) rozpoczyna się natychmiast po części 1.

Psy siedzą przy nodze przewodników w szeregu, w odległości około 4-5 metrów

jeden od drugiego. Na polecenie komisarza przewodnicy pozostawiają siedzące psy

i odchodzą na 2 minuty do miejsca poza zasięgiem ich wzroku. Odliczanie czasu

rozpoczyna się gdy wszyscy przewodnicy znajdą się poza zasięgiem wzroku psów.

Po upływie tego czasu, przewodnicy są proszeni o powrót na ring i zatrzymanie się.

Następnie, przewodnicy otrzymują polecenie podejścia i ustawienia się twarzą do

swoich psów w odległości ok 10 metrów.

Koniec części 1, początek części 2.

Komisarz rozpoczyna drugą część, ogłaszając „Początek drugiej części”.

Psy powinny w tym czasie siedzieć.

Przewodnicy, których psy zmieniły pozycję podczas części 1, powinni wydać swoim

psom polecenie przyjęcia właściwej pozycji, tzn. siad, za pozwoleniem komisarza.

Przewodnicy otrzymują instrukcję, że po upływie minuty będą po kolei, od lewej do

prawej wydawać psom komendę waruj. Psy, będą leżeć przez ok. 1 minutę, po czym

po kolei, od lewej do prawej, przewodnicy przywołają je.

Przywołanie nastąpi na polecenie komisarza, który dopiero po przyjęciu pozycji podstawowej przez psa,

przejdzie do kolejnego psa.

Głośne wydawanie komend może przeszkodzić innym psom i powinno być surowo karane obniżeniem punktacji.

Każda grupa powinna składać się z nie więcej niż 4 psów, ale nie mniej niż 3. Jeśli w klasie 3 startuje tylko 5 psów, wszystkie mogą wykonywać ćwiczenie razem.

Sędzia decyduje co powinni zrobić przewodnicy, którzy nie zaliczyli części 2 od początku i przewodnicy, którzy nie chcą przywołać psa.

Wytyczne:

Pies, który wstanie lub położy się w części 1 otrzymuje 0 punktów za część 1. Pies, który przesunie się (na odległość większą niż długość jego tułowia) nie zalicza całego ćwiczenia (części 1 i 2). Jeśli pies wstanie lub położy się, po upływie 2 minut, gdy przewodnicy już się ustawili w ringu, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Psy, które stoją lub leżą po zakończeniu części 1, należy po kolei posadzić. Nie odejmuje się punktów, jeśli pies usiądzie na pierwszą komendę. Jeśli potrzebna jest druga komenda, należy odjąć 2 punkty. Część 2 jest niezaliczona (0 punktów) jeśli pies nie usiądzie.Jeśli pies zmieni pozycję po rozpoczęciu częśći 2, tzn. wstanie lub położy się, przewodnikowi nie wolno go poprawić. Pies, który leży kiedy pozostali zawodnicy dostają instrukcję położenia psów, może otrzymać maksymalnie 7punktów, a pies który stoi, może otrzymać maksymalnie 8 punktów.

Jeśli pies położy się przed otrzymaniem polecenia (tzn. na polecenie przewodnika stojącego obok), może otrzymać maksymalnie 8 punktów za część 2.
Część 2 jest niezaliczona jeśli pies, podczas odliczanej minuty się nie położy, jeśli zmieni pozycję (usiądzie lub wstanie), przesunie się (na odległość większą niż długość jego tułowia), przewróci na plecy. Pies może otrzymać maksymalnie 7 punktów jeśli położy się na boku.
Jeśli pies zareaguje na przywołanie innego przewodnika, może otrzymać maksymalnie 5 punktów za część 2. Pies, który przyjdzie bez jakiegokolwiek przywołania, nie zalicza części 2 (0 punktów). Jeśli trzeba użyć drugiej komendy na przywołanie, pies może otrzymać maksymalnie 7 punktów.
Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, należy mu odjąć 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).
Każde zbędne poruszenie powoduje odjęcie punktów. Jeżeli pies jest niespokojny, lub przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien mieć odjęte punkty.
Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza nim. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności, niepokoju lub bojaźni. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”,ćwiczenie musi być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to zakłócenie.
Ćwiczenia 3.1- 3.2 są traktowane jak jedno ćwiczenie, więc przewodnik nie ma możliwości nagrodzić psa lub komunikować się z nim w żaden sposób pomiędzy tymi dwoma ćwiczeniami. Zaleca się, aby teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem, był terenem zamkniętym w trakcie trwania ćwiczenia (dostępnym wyłącznie dla obsługi zawodów). Dla Mistrzostw Świata i Sekcji takie ustawienie ringu jest obowiązkowe.

ĆWICZENIE 3.3

Chodzenie przy nodze [współczynnik 3]
Komendy:
„Równaj”

Wykonanie:
Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku, zwroty w prawo, w lewo w tył
 i zatrzymania. Musi też być sprawdzona umiejętność chodzenia przy nodze gdy przewodnik po wcześniejszym zatrzymaniu wykonuje dwa lub trzy kroki w różnych kierunkach, lub zwroty w miejscu: w prawo, w lewo
oraz w tył. Musi też być sprawdzona umiejętność chodzenia przy nodze gdy przewodnik cofa się 5-10 metrów (15-
30 kroków). Komisarz instruuje kiedy należy ruszyć, a kiedy się zatrzymać. Chodzenia tyłem może zawierać jeden skręt. Należy się upewnić, że miejsce gdzie będzie wykonywane cofanie się jest równe i bezpieczne. Komisarz powinien mieć punkty orientacyjne, żeby właściwie ocenić długość trasy po której należy iść tyłem.Ogólne wytyczne dokładniej opisują chodzenie przy nodze.
Podczas tego samego egzaminu lub zawodów schemat chodzenia przy nodze powinien być taki sam dla wszystkich zawodników.

Wytyczne:
Pies, który opuści przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra podczas większej części ćwiczenia, niezalicza ćwiczenia (0pkt.). Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak kontaktu i komendy dodatkowe są błędami. Siedzenie przy nodze pod nieprawidłowym kątem (nierównolegle) oznacza stratę około 2 punktów. Karane jest zwalnianie i zatrzymywanie się przed wykonaniem zwrotów
w prawo/w lewo, w trakcie ich wykonywania bądź po ich wykonaniu. Pies który idzie tak blisko przewodnika, że
przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi chodzenie powinien być ukarany odjęciem punktów. Jeszcze więcej punktów należy odjąć jeśli pies opiera się lub dotyka przewodnika. Przewodnik może być ostrożny w chodzeniu tyłem. Nie powinno się odejmować więcej niż 1-2 punkty, jeśli chodzenie przy nodze tyłem nie jest doskonałe.

ĆWICZENIE 3.4

Siad / waruj / stój w marszu [współczynnik 3]
Komendy:
„Stój” „Siad”, Waruj”, „Równaj”

Wykonanie:
Ćwiczenie wykonywanie jest według załączonego rysunku. Przed zawodami sędzia decyduje w jakiej kolejności będzie trzeba wykonać pozycje. Maszerujący przewodnik na polecenie komisarza daje psu komendę do zatrzymania się w marszu w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej. Tempo marszu powinno być normalne. Musi zostać wykonany zwrot w lewo oraz w prawo. Punkty, w których następują zwroty (lewo/ prawo, 90 o) powinny zostać oznaczone małymi pachołkami lub znacznikami. Kolejność wykonywania pozycji oraz kolejność zwrotów w prawo i w lewo może się różnić, ale musi być taka sama dla wszystkich psów biorących udział w zawodach.
Komisarz daje przewodnikowi polecenia rozpoczęcia ćwiczenia, zatrzymania w pozycji siad / stój / waruj, wykonania zwrotu oraz zatrzymania na końcu.
Zatrzymanie powinno nastąpić mniej więcej w połowie (5m) 10 metrowego odcinka prostej. Przewodnik kontynuuje marsz na dystansie 5 metrów (do punktu następnego zwrotu), następnie na polecenie komisarza zawraca i idzie
 w kierunku psa, mija go w odległości około pół metra tak, by był on po lewej stronie przewodnika i idzie dalej przez około 2 metry, następnie na komendę komisarza obraca się i wraca do psa. Po dojściu do psa przewodnik bez zatrzymywania się, wydaje komendę „równaj” i kontynuują marsz w kierunku punktu, w którym nastąpi zwrot
 w prawo lub w lewo (około 5 metrów) i idą do środka następnej prostej. Ćwiczenie jest kontynuowane w sposób analogiczny jak opisano powyżej.
Kończy się gdy komisarz zatrzyma przewodnika i ogłosi „koniec ćwiczenia”. Pozycje stój, siad i waruj powinny być wykonane równolegle do linii łączącej punkt wyjścia / skrętu / zakończenia. Odległość pomiędzy psem a punktami zwrotu powinna wynosić około 0,5 metra, przy czym rozmiar psa musi zostać wzięty pod uwagę. Zwroty musza mieć 90 stopni i nie mogą być zaokrąglone. Przewodnik i pies powinni mijać pachołki pozostawiając je po swojej lewej stronie.

Wytyczne:
Aby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies musi wykonać przynajmniej 2 pozycje.
Jeśli pies zatrzyma się raz w niewłaściwej pozycji (np. siad zamiast waruj) albo jeśli nie wykona jednej pozycji nie wolno przyznać więcej niż 7 punktów za to ćwiczenie. Niewykonana pozycja oznacza przyjęcie niewłaściwej pozycji, lub przesunięcie się więcej niż długość tułowia po wydaniu komendy przez przewodnika, lub jeśli przewodnik musi wydać dodatkową komendę by pies się zatrzymał lub przyjął odpowiednią pozycję, lub jeśli przewodnik musi użyć
wyraźnych sygnałów ręką lub ciałem.
Jeśli pies nie zatrzyma się zanim przewodnik wykona w tył zwrot ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeśli pies idzie za przewodnikiem po wydaniu przez przewodnika komendy do zatrzymania, przewodnik może wydać jedną dodatkową komendę żeby zatrzymać psa. Jeśli pies się zatrzyma zanim przewodnik dotrze do punktu zwrotu –
ćwiczenie może być kontynuowane, ale otrzymuje maksymalnie 6 punktów za nie.
Sędzia powinien oceniać zarówno chodzenie przy nodze, jak i pozycje siad / waruj / stój, które powinny być wykonane równolegle do linii łączącej punkt wyjścia /skrętu / zakończenia. Błędami są: robienie kroków w trakcie wykonywania pozycji przez psa, zatrzymywanie się / siadanie / warowanie powoli, krzywo wykonywane pozycje, złe chodzenie przy nodze, zmiany tempa, zaokrąglone zakręty, zejście z trasy (nie trzymanie się linii, równoległej do tej wyznaczonej), oglądanie się na psa.
Za takie błędy powinno się odejmować 1-4 punkty.
Żadne dodatkowe komendy, żeby pies wykonał pozycje nie są dozwolone. Używanie sygnałów ręką lub ciałem przy wykonywaniu zatrzymań jest dużym błędem i powoduje znaczne obniżenie punktacji. W zależności od natężenia
 i czasu trwania tych sygnałów sędzia może odjąć 3-5 punktów lub nie zaliczyć pozycji.

ĆWICZENIE 3.5

Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj [współczynnik 4]
Komendy:
"Waruj", "Zostań", "Noga" (3 razy),"Stój", "Waruj" LUB znaki optyczne.
[Sygnały optyczne: można używać jednej ręki lub obu]

Wykonanie:
Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i oddala się na odległość około 30- 35 metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie komisarza przywołuje psa. Po pokonaniu przez psa około jednej trzeciej dystansu przewodnik zatrzymuje go w pozycji stój. Następnie, na polecenie komisarza ponownie przywołuje psa i po pokonaniu przez niego około dwóch trzecich dystansu zatrzymuje go w pozycji waruj. Po drugim zatrzymaniu, na polecenie komisarza, przywołuje psa do nogi.
Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołania. Przewodnik wydaje psu komendę zatrzymującą
z własnej inicjatywy, gdy pies znajduje się przy jednym ze znaczników (pachołków). Mogą być używane komendy
głosowe lub sygnały optyczne (nigdy jednocześnie) w ten sposób, że komenda głosowa może być używana do jednej pozycji, a sygnał optyczny do drugiej.
Przy przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być tak powiązane, żeby nie stwarzać
wrażenia dwóch różnych komend.

Wytyczne:
Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien poruszać się szybko, równym tempem, co najmniej szybkim kłusem. Wolne tempo jest traktowane jako błąd. W ocenie prędkości rasa psa powinna być brana pod uwagę. Pies powinien rozpocząć zatrzymywanie natychmiast po usłyszeniu komendy. Szacując moment wydania komendy, należy wziąć pod uwagę prędkość psa. Może być pewna tolerancja dla miejsca zatrzymania się szybkiego psa, ale nie wolnego. Żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów za zatrzymanie,
od momentu wydania komendy do momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej niż długość swojego tułowia. Żeby w ogóle otrzymać punkty za zatrzymanie, pies nie może się przemieścić na odległość większą niż trzy długości jego tułowia. Jeżeli wydane są więcej niż trzy komendy przywołania, pies może otrzymać najwyżej 7
punktów. Trzecie przywołanie z tej samej pozycji oznacza niezaliczenie ćwiczenia. Jeżeli pies opuści jedną pozycję (nie zatrzyma się w odległość mniejszej niż trzy długości jego tułowia), nie może otrzymać więcej niż 6 punktów. Jeżeli pies nie próbuje się zatrzymać w którejś z pozycji, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się w żadnej z dwóch pozycji lub wykona je w odwrotnej kolejności, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeżeli pies raz zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli zmieni pozycję, należy odjąć 2 punkty. Jeżeli pies usiądzie lub wstanie przed piewszą komendą przywołania, lub przesunie się odległość mniejszą niż długość ciała, nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies się przemieści przed pierwszą komendą przywołania na odległość większą niż długość tułowia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).

ĆWICZENIE 3.6

Wysłanie psa kierunkowe, do kwadratu, warowanie i przywołanie [współczynnik 4]
Komendy:
"Naprzód", "Stój", "Lewo/prawo" i/lub znak ręką,(„Stój”), "Waruj", "Noga".

Wykonanie:
Przed rozpoczęciem ćwiczenia, przewodnik powinien poinformować sędziego czy najpierw zatrzyma psa w kwadracie a potem każe się mu położyć, czy od razu każe się psu położyć. Przewodnik wysyła psa do okręgu i każe mu się tam zatrzymać na komendę „stój”. Pies powinien stać w okręgu, tak, żeby wszystkie łapy były wewnątrz. Okrąg ma 2m średnicy i znajdujące się w odległości około 10 metrów od punktu startu. Środek okręgu może zostać oznaczony
bardzo małym znacznikiem (nie pachołkiem), ale nie jest to konieczne. Obwód koła powininen być widoczny poprzez oznaczenie go w 8 miejscach (krótkimi, widocznymi paskami taśmy lub kredą, itp.) lub poprzez oznaczenie całego obwodu.
Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu o wymiarach 3x3 metry którego środek oddalony od miejsca rozpoczęcia ćwiczenia o około 25 metrów. Pies powinien pobiec do kwadratu po linii prostej i wejść do niego od przodu.
Ten kwadrat, jak również i okrąg powinien się znajdować w odległości nie mniejszej niż około 3 metry od granicy ringu. Narożniki kwadratu oznaczone są pachołkami o wysokości około 10-15 cm. Pachołki połączone są za pomocą
widocznych linii (np. namalowanych kredą lub wyznaczonych szeroką taśmą) przeprowadzonych po stronie zewnętrznej pachołków.
Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik daje psu komendę waruj lub stój i waruj. Jeśli pies najpierw dostaje komendę stój, to powinna być wyraźnie zaznaczona, zanim pies otrzyma komendę waruj. Następnie, na polecenie
komisarza, przewodnik udaje się w kierunku psa. Gdy znajduje się w odległości około 2 metrów od psa (nie wchodząc w obręb kwadratu), komisarz poleca przewodnikowi zakręcić po raz pierwszy i po przejściu około 10 metrów – zakręcić po raz drugi, kontynuując marsz w kierunku punktu startu. Po przejściu kolejnych 10m, na polecenie komisarza, przewodnik przywołuje psa do nogi, jednocześnie idąc dalej w kierunku punktu startu. Po podejściu do miejsca rozpoczęcia ćwiczenia, przewodnik otrzymuje polecenie zatrzymania się.
Pies powinien pobiec do okręgu i potem do kwadratu po linii prostej i wejść do niego od przodu. Kąt pomiędzy linią wiodącą od punktu startu do środka okręgu a linią wiodącą od środka okręgu do środka kwadratu powinien wynosic 90 stopni.

Wytyczne:
Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, szybkość psa i czy wybiera najkrótsze / proste drogi. Jeśli pies wejdzie do kwadratu z boku, lub od tyły należy odjąć ½- 1 punkt. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 6 komend, gdzie tą szóstą komendą jest komenda stój w kwadracie. Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy „waruj”, w momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 5 komend. Pies musi wykonać dane komendy, np. jeżeli dano komendę „stój” w kwadracie, to pies musi
ją wykonać, a jeśli dano „waruj”, to pies powinien natychmiast położyć się.
Wyprzedzanie komend przez psa jest karane. Oznacza to np. że komenda „stój” w okręgu i „stój” i / lub „waruj”
w kwadracie musi być wydana. Jeżeli przewodnik dając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa zbędnych gestów (mowy ciała), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów za to ćwiczenie. Zanim przewodnik wyśle psa do kwadratu, pies powinien mieć cztery łapy
wewnątrz okręgu. Pies, który zatrzyma się poza okręgiem, musi zostać do niego skierowany, zanim komisarz wyda polecenie wysłania psa do kwadratu. Pies, który usiądzie lub się położy w okręgu nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies usiądzie lub się położy poza okręgiem, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Gdy pies się
położy nie można już wydać żadnej komendy kierującej. Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu.
Ćwiczenie jest niezaliczone jeżeli pies zmieni pozycję zanim przewodnik wykona drugi skręt. Wolno przyznać nie więcej niż 5 punktów jeżeli pies zmieni pozycję po wykonaniu przez przewodnika drugiego skrętu a przed przywołaniem. Jeżeli pies przesunie się w kwadracie bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies przesunie się poza granice kwadratu, zanim zostanie przywołany, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Wolne tempo pracy psa - może otrzymać nie więcej niż 6 punktów.
Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania „stój” (zarówno w okręgu jak i w kwadracie) lub przyjęcia pozycji „waruj” jest karana odjęciem 2 punktów za każdą komendę.Jeżeli jedna z tych komend mu
si być powtórzona po raz trzeci – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Sygnały ręką są dozwolone tylko przy pracy na odległość. Sygnał ręką wydany kiedy pies jest przy przewodniku skutkuje odjęciem punktów (-2pkt).
Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich intensywności oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1- 2 punkty za komendę.
Jeśli pies przyjmie niewłaściwą pozycję w kwadracie, odejmuje się 3 punkty, a jeśli pozycja stój, nie jest zaznaczona wyraźnie, odejmuje się 2 punkty.
Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia zabronione jest pokazywanie psu kierunku (w którym znajduje się okrąg lub kwadrat), zabronione jest również dotykanie psa - niezastosowanie się do tych wymagań oznacza niezaliczenie ćwiczenia.

ĆWICZENIE 3.7

Aport kierunkowy [współczynnik 3]
Komendy:
"Naprzód", "Stój", "Lewa/prawa" i/lub sygnały optyczne, "Aport", „Daj”

Wykonanie:
Trzy drewniane koziołki są umieszczone w rzędzie około 5 metrów jeden od drugiego, tak aby były doskonale widoczne. Punkt startowy znajduje się około 20 metrów od środkowego koziołka. Przewodnik wysyła psa do okręgu
 i zatrzymuje w pozycji stojącej wewnątrz tego okręgu. Pies powinien stać, mając wszystkie łapy wewnątrz okręgu. Okrąg, o promieniu 2m, znajduje się około 10 metrów od punktu startu. Jego środek jest oznaczony małym pachołkiem. Obwód koła powinien być widoczny poprzez oznaczenie go w 8 miejscach (krótkimi, widocznymi paskami
taśmy lub kredą, itp.) lub poprzez oznaczenie całego obwodu. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do wylosowanego koziołka – lewego lub prawego, który pies powinien poprawnie podjąć, przynieść i oddać. Komenda kierunkowa i komenda aport powinny być wydane jedna po drugiej, w przeciwnym razie późna komenda aport zostanie uznana za dodatkową komendę.
Komisarz umieszcza wszystkie trzy koziołki na swoich miejscach po losowaniu.
Środkowy koziołek nigdy nie jest losowany. Wylosowany koziołek (lewy lub prawy) zawsze jest kładziony jako pierwszy. Koziołki powinny zostać umieszczone minimum 3m od granicy ringu. Podczas przygotowań przewodnik
 i pies stoją w punkcie startu, naprzeciwko środkowego koziołka, w odległości ok. 20m od niego.

Wytyczne:
Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń kierunkowych, szybkość psa i czy wybiera najkrótszą / prostą drogę do właściwego koziołka. Żeby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies powinien przyjąć pozycję stój
w okręgu.
Pies, który położy się lub usiądzie przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów.
Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich intensywności oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1- 2 punkty za komendę. Jeśli pies zostanie odwołany od niewłaściwego koziołka, zatrzymany i skierowany do właściwego, który zaaportuje, traci 3 punkty. Jeśli zostanie odwołany od niewłaściwego koziołka, bez zatrzymania, traci 2 punkty.
Jeśli pies podniesie niewłaściwy koziołek ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.

ĆWICZENIE 3.8

Obieganie pachołka, pozycje,aport i skok przez przeszkodę [współczynnik 4]
Komendy:
„Omiń”, „Siad / stój / waruj” i / lub sygnał ręką - „Prawo / lewo + aport” i / lub sygnał ręką - „Hop” - „Daj”, („Noga”)

Opis:
Przed rozpoczęciem zawodów, sędzia określi którą z pozycji (siad / stój /waruj) pies ma przyjąć w drodze do przewodnika. Pozycja jest taka sama dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. Przewodnik
losuje kierunek aportu (prawo/lewo), a co za tym idzie przeszkodę lub stacjonatę, którą ma pokonać. Na
tym etapie, nie informuje się przewodnika o wyniku losowania. Komisarz informuje przewodnika po przyjęciu przez psa pozycji siad / stój / waruj. Koziołki na danych zawodach, zawsze się układa w tej samej kolejności (od prawej do lewej lub od lewej do prawej), niezależnie od tego, który ma zostać przyniesiony.
Dobrze widoczny pachołek o wysokości ok. 40cm jest umieszczony w odległości ok. 20m od miejsca startu. Przeszkoda i stacjonata stoją ok. 5m od miejsca startu i 5m od siebie.
Do dyspozycji powinny być trzy wielkości koziołków odpowiednie dla różnych ras, o maksymalnej wadze maksymalnie 450g. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna do wielkości psa, ale przewodnik może wybrać wielkość, która mu odpowiada.

Wykonanie:
Przewodnik stoi z psem przy nodze w pozycji startu. Komisarz ogłasza rozpoczęcie ćwiczenia i rozkłada koziołki mniej więcej 5m za przeszkodą i stacjonatą. Na polecenie komisarza, przewodnik wysyła psa dookoła pachołka. Kiedy pies
wyraźnie skończył obieganie i pokonał 2m w kierunku przewodnika, ale nie przekroczył niewidocznej linii koziołków, przewodnik sam zatrzymuje psa w narzuconej wcześniej przez sędziego pozycji. Przewodnik może wydać komendę
głosową i jednocześnie sygnał ręką. Po upływie ok.3 sekund, komisarz informuje przewodnika, który kierunek został wylosowany. Na polecenie komisarza przewodnik wydaje psu komendę, żeby przyniósł odpowiedni aport i pokonał
właściwą przeszkodę, a następnie wrócił do pozycji przy nodze.

Wytyczne:
Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, również tych kierunkowych, szybkość psa i czy wybiera najkrótszą drogę. Pies powinien być szybki wykonując wszystkie elementy ćwiczenia. Powinien to być przynajmniej
szybki kłus. Wolna praca powoduje odjęcie punktów (1- 5). Oceniając prędkość należy wziąć pod uwagę rasę psa. Pies powinien natychmiast wykonywać polecenia. Może być lekka tolerancja dla szybkich psów, ale nie dla wolnych. Żeby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies musi wytrzymać w pozycji siad / stój /waruj dopóki nie otrzyma kolejnej komendy. Pies, który przyjmie niewłaściwą pozycję może otrzymać maksymalnie 8 punktów. Jeśli pies zawróci biegnąc do pachołka, musi zostać ponownie skierowany w jego kierunku, ale powoduje to utratę punktów. Jeśli pies nie obiegnie pachołka, ćwiczenie jest niezaliczone (0punktów). Przewodnik może wydać 2 dodatkowe komendy
kierunkowe (minus 1 punkt za każdą dodatkową komendę jeśli pies ją wykona). Po obiegnięciu pachołka pies powinien przyjąć odpowiednią pozycję (siad / stój / waruj) na komendę. Komisarz informuje przewodnika, który koziołek ma zostać przyniesiony, po przyjęciu przez psa pozycji siad / stój / waruj. Po podjęciu przez psa koziołka,
przewodnik może wydać mu komendę „hop”. Jeżeli pies minie linię koziołków i nie podejmie właściwego koziołka, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).
Jeśli pies podbiegnie do niewłaściwego koziołka (lub przeszkody), zostanie zatrzymany i skierowany (dwie komendy) do właściwego, i pies przyniesie właściwy, traci 3 punkty. Jeśli pies zostaje skierowany od niewłaściwego koziołka
(lub przeszkody) bez zatrzymania, traci 2 punkty. Obniżenie oceny za dodatkowe komendy wskazujące kierunek, zależy od ich intensywności oraz od tego jak chętnie pies na nie reaguje. Należy odjąć 1- 2 punkty za komendę. Utrata punktów za dodatkowe komendy (nie kierunkowe) powinna być zgodna z ogólnymi zasadami i wytycznymi.
Jeśli pies pokona przeszkodę / stacjonatę w drodze do pachołka, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).
Jeśli pies podejmie niewłaściwy aport, nie pokona przeszkody / stacjonaty, lub pokona niewłaściwą, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).
Dotknięcie przeszkody / stacjonaty lub zrzucenie tyczki podczas skoku powoduje utratę 2 punktów.
Jeśli pies odbije się od przeszkody / stacjonaty, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 punktów).
Jeśli przeszkoda / stacjonata przewróci się, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).
Jeśli pies wyprzedza polecenia, traci 2- 4 punkty. Jeśli pies wykonuje ćwiczenie niezależnie od poleceń przewodnika (np. zatrzymuje się przed wydaniem komendy), traci 2 punkty.
Pokazanie psu kierunku lub dotknięcie psa w miejscu startu powoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 punktów).
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń. Rysunki przeszkód znajdują się na końcu regulaminu ( część VI).

ĆWICZENIE 3.9

Rozpoznanie własnego przedmiotu i przyniesienie [współczynnik 3]
Komendy:
(„Zostań/Równaj”) „Szukaj”, „Daj”, („Równaj”)

Wykonanie:
Przewodnik ustawia się z psem przy nodze w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia, komisarz ogłasza rozpoczęcie ćwiczenia i daje przewodnikowi drewniany przedmiot (10cmx2cmx2cm), który został wcześniej oznaczony. Przewodnik może
trzymać w ręku przedmiot przez około 5 sekund. W tej fazie ćwiczenia pies nie może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu. Następnie komisarz prosi przewodnika o przekazanie przedmiotu i odwrócenie się. Do przewodnika należy decyzja czy pies widzi rozkładanie przedmiotów. Danie psu komendy do pozostania lub przyjęcia pozycji podstawowej jest w tym momencie ćwiczenia dozwolone.
Komisarz idzie do miejsca oddalonego około 10 metrów od przewodnika i kładzie na ziemi (lub na podłodze), bez dotykania go, przedmiot należący do przewodnika oraz 5- 7 innych identycznych przedmiotów, które rozkłada rękami. Przedmioty są rozmieszczane w schemacie, który jest taki sam dla wszystkich psów, w odległości około 25 cm jeden od drugiego. Pozycje przewodników mogą się różnić. Schemat rozkładania przedmiotów może być inny na każdych za
wodach. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących umiejscowienia przedmiotu przewodnika w wybranym schemacie ułożenia przedmiotów. Patrz załącznik. Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i danie psu komendy przyniesienia oznaczonego przedmiotu. Pies powinien odnaleźć przedmiot przewodnika, przynieść go i oddać
w sposób zgodny z ogólnymi wytycznymi.
Pies może pracować przez około pół minuty pod warunkiem, że pracuje intensywnie i tak, aby osiągnąć cel. Wszystkie nowe przedmioty powinny zostać użyte dla każdego przewodnika.

Wytyczne:
Należy szczególnie wyróżnić chęć do pracy i szybkość psa. Ćwiczenie jest niezaliczone jeśli pozwoli się psu obwąchać lub dotknąć przedmiot zanim zostanie on oddany komisarzowi, jeżeli będzie dana komenda gdy pies znajduje się przy przedmiotach lub jeżeli podniesie niewłaściwy przedmiot. Obwąchiwanie przez psa pozostałych przedmiotów
w celu znalezienia właściwego nie powoduje nie zaliczenia ćwiczenia.
Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w V. Ogólne zasady i wytyczne wykonywania i sędziowania ćwiczeń.

ĆWICZENIE 3.10
Zmiany pozycji na odległość [współczynnik 4]
Komendy:
„Waruj”, „Zostań”, „Siad”, „Stój”, „Waruj” i/lub znaki optyczne.

Wykonanie:
Pies powinien zmienić pozycję 6 razy (stój/siad/waruj) na polecenie przewodnika i nie przesunąć się. Z tyłu psa znajduje się linia wyznaczona przez nie widoczną linię pomiędzy dwoma znacznikami. Na polecenie komisarza przewodnik, czekający w miejscu startu, przed linią, kładzie psa i odchodzi do wyznaczonego miejsca, które jest ok. 15m od psa i odwraca się. Kolejnosc wykonywania pozycji może się różnić pomiędzy zawodami, ale musi być taka sama dla wszystkich zawodników startujących w danej klasie. Pies powinien przyjąć każdą pozycję 2 razy, a ostatnią komendą do zmiany pozycji powinno być „waruj”. Komisarz pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic z napisami lub rysunkami lub tablicy elektronicznej, w jakiej kolejności pies powinien zmieniać pozycje. Nie powinien on widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i ma znajdować się w odległości 3-5m od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy.
Przewodnik może wydawać komendy głosowe i pokazywać gesty ręką, ale jedne i drugie muszą być krótkie używane jednocześnie. Po ostatniej komendzie waruj, na polecenie komisarza, przewodnik wraca do psa i każe mu usiąść.

Wytyczne:
Kryteriami do oceny są szybkość z jaką pies zmienia pozycje, wyrazistość przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej pozycji i jak dużo się przesuwa. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż długość tułowia, niezależnie od kierunku. Przesunięcia (do przodu, do tyłu, w bok) sumują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów) jeżeli pies opuści jedną pozycję przyjmując bez komendy
od razu następną. Aby otrzymać punkty pies musi na komendy przewodnika zmienić pozycję co najmniej 5 razy.
Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci może otrzymać max. 8 punktów. Zbyt głośne komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki optyczne są karane. (Patrz ogólne zasady i wytyczne.)
Jeśli przewodnik musiał dwukrotnie wydać komendę zmiany pozycji, nie można przyznać więcej niż 8 punktów. Brak reakcji psa na drugą komendę do przyjęcia danej pozycji powoduje niezaliczenie tej pozycji. Pierwsza dodatkowa komenda do przyjęcia pozycji karana jest stratą 2 punktów, każda następna dodatkowa komenda karana jest stratą 1 punktu. Jest możliwe uzyskanie punktów w tym ćwiczeniu nawet jeśli 3-4 spośród pozycji zostały przyjęte po dodatkowych komendach, jeśli pies zareagował na dodatkowe komendy natychmiast i przyjął właściwe, czyste pozycje a pozostałe elementy ćwiczenia wykonał bezbłędnie.

Powered by AsentioCMS