szkolenie psów tresura psów

OBEDIENCE 2 - regulamin FCI

Ćwiczenie

Współczynnik

Ocena maksymalna

1. WARUJ W GRUPIE PRZEZ 1 MINUTĘ,PRZEWODNIK POZA ZASIĘGIEM WZROKU

2

20

2. CHODZENIE PRZY NODZE

3

30

3. SIAD/WARUJ/STÓJ W MARSZU (2 Z TYCH POZYCJI)

3

30

4. PRZYWOŁANIE Z ZATRZYMANIEM STÓJ

4

40

5.WYSŁANIE PSA DO KWADRATU ,WAROWANIE I PRZYWOŁANIE

4

40

6.APORT KIERUNKOWY

3

30

7.ROZPOZNAWANIE WŁASNEGO PRZEDMIOTU I PRZYNIESIENIE

4

40

8. ZMIANA POZYCJI NA ODLEGŁOŚĆ

4

40

9. APORT METALOWEGO KOZIOŁKA PRZEZ PRZESZKODĘ

3

30

10. WRAŻENIE OGÓLNE

2

20

Razem maksymalnie:

 

320

 

Uzyskanie oceny doskonałej daje uprawnienie do startu w klasie międzynarodowej (klasie 3).

Minimum 80%__________ 256 - 320_________ Doskonała
Minimum 70%__________ 224 - 255,9________Bardzo dobra
Minimum 60%__________ 192 - 223,9________Dobra


ĆWICZENIE 1

Siad w grupie przez 1 minut
ę

Współczynnik: 2

Komendy: „Siad”, ”Zostań”

Wykonanie: Psy siedzą przy nodze przewodników, w rzędzie, w odległości około 3 metrów jeden od drugiego.
Na polecenie komisarza przewodnicy pozostawiają psy,odchodzą na odległość 20 metrów i obracają się
przodem do psów. Przewodnicy stoją w pozycji naturalnej w zasięgu wzroku psów przez 1 minutę. Następnie
przewodnicy proszeni są o udanie się każdy do swojego psa i zajęcie miejsca przy jego boku - pozycja
podstawowa. Każda grupa powinna składać się z minimum 3 a maksimum 6 psów.
Wytyczne: Pies, który wstanie, położy się lub przeczołga na odległość większą niż jego długość nie zalicza
ćwiczenia (0 punktów). Każde poruszenie powoduje obniżenie wyniku. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu
odjęte 1-2 punkty,jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia - ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).
Jeżeli pies jest niespokojny, na przykład przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien być ukarany.
Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę
wewnątrz ringu lub poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli pies
się położy lub wstanie po upływie jednej minuty, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies
wstanie i podejdzie do innego psa,ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”,ćwiczenie powinno być
przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to zakłócenie.ĆWICZENIE 2

Chodzenie przy nodze bez smyczy

Współczynnik: 3

Komenda: „Równaj”

Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku, zwroty w prawo,
w lewo oraz w tył. Pies musi wykonywać to ćwiczenie również podczas gdy przewodnik po wcześniejszym zatrzymaniu
wykonuje dwa lub trzy kroki w przód lub w tył. Pies bez smyczy powinien chętnie podążać za przewodnikiem, idąc
równolegle po jego lewej stronie, z łopatką na wysokości lewego kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia
powinien poruszać rękami w sposób naturalny.Chodzenie przy nodze wykonywane jest w tempie normalnym,
wolnym i szybkim i zawiera zwroty w prawo, w lewo, w tył oraz zatrzymania.Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu
w tył przez prawe lub przez lewe ramię. „W tył zwrot niemiecki” jest dopuszczalny, tzn. że pies może obejść przewodnika
z prawej strony pozostając cały czas bardzo blisko przewodnika. Po wykonaniu zwrotu w tył (180 stopni) przewodnik
powinien poruszać się w przybliżeniu wzdłuż tej samej drogi,którą przyszedł. Zwroty w lewo i w prawo powinny być
wykonywane pod odpowiednim kątem (90 stopni).Przewodnik nie powinien odwracać głowy, skręcać ramion ani
używać języka ciała.Komenda „równaj” może być dana przy każdym ruszeniu, podczas gdy przewodnik zmienia prędkość,
wykonuje 2 lub 3 kroki rozpoczynając z pozycji stojącej. Gdy przewodnik się zatrzymuje pies powinien przyjąć pozycję
podstawową bezzwłocznie i bez komendy.Podczas tego samego testu lub zawodów wszystkie psy wykonują
chodzenie przy nodze według tego samego schematu.
Wytyczne: Pies, który oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra podczas większej
części ćwiczenia, nie zalicza go. Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak
kontaktu i komendy dodatkowe są błędami. Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie równoległa do przewodnika)
pociąga stratę około 2 punktów.Pies który idzie tak blisko przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi
wykonywanie ćwiczenia powinien być ukarany, jeszcze bardziej jeśli pies opiera się o przewodnika lub go dotyka.


ĆWICZENIE 3

Stój i siad w marszu

Współczynnik: 3

Komendy: „Stój” „Siad”, „Równaj” (3 razy)

Wykonanie: W trakcie marszu przewodnik na polecenie komisarza wydaje psu komendy do zatrzymania się w pozycjach
stój oraz siad i odchodzi od psa.Przewodnik z psem ruszają z punktu startowego idąc po linii prostej w normalnym tempie.
Po przejściu około 10 metrów, na polecenie komisarza przewodnik nie zatrzymując się wydaje psu komendę do zatrzymania
w pozycji stój, pies musi natychmiast zatrzymać się w tej pozycji. Przewodnik idzie dalej i po przejściu następnych około
10 metrów na polecenie komisarza obraca się przodem do psa i kontynuuje marsz w kierunku psa po linii równoległej do tej,
którą przyszedł, mija psa w odległości około ½ metra i po przejściu 1-2 metrów na komendę komisarza obraca
się w kierunku psa, podchodzi do niego i bez zatrzymywania się wydaje psu komendę „równaj” i kontynuują marsz
w kierunku punktu, w którym nastąpi zwrot (około 5 metrów). Następnie przewodnik z psem na polecenie komisarza
wykonują zwrot w prawo lub w lewo i kontynuują marsz w zadanym kierunku. Po przejściu kolejnych około 10 metrów
przewodnik wydaje psu komendę do zatrzymania w pozycji siad i kontynuuje ćwiczenie w sposób analogiczny jak opisany
wcześniej. Po zrównaniu się i ponownym rozpoczęciu wspólnego marszu (pies z pozycji siad) przewodnik i pies powinni
razem kontynuować marsz na dystansie około 5 metrów.Na koniec przewodnik i pies zatrzymują się na polecenie
komisarza przyjmując pozycję podstawową.Narożniki powinny mieć 90 stopni i nie mogą być zaokrąglone.
Wszystkie fazy tego ćwiczenia (rozpoczęcie marszu, zatrzymania, zwroty i obroty) przewodnik wykonuje na polecenie
komisarza.

Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się raz w niewłaściwej pozycji (na przykład usiądzie zamiast stanąć), nie można przyznać
więcej niż 7 punktów.Jeśli pies pominął jedną pozycję (nie zatrzymał się w ogóle), nie można przyznać więcej niż 6 punktów.
Aby otrzymać punkty za daną pozycję, po wydaniu komendy przez przewodnika pies nie może przemieścić się więcej
niż o długość swojego ciała i musi przyjąć taką pozycję,jaka wynika z komendy przewodnika (stój, siad) zanim
przewodnik się nie obróci.Nie jest dozwolone wydawanie psu powtórnej komendy w celu przyjęcia pozycji –prowadzi
to do niezaliczenia tej pozycji. Aby otrzymać punkty za to ćwiczenie przewodnik z psem muszą wykonać co najmniej
jedną pozycję.Sędzia powinien zwracać uwagę na chodzenie przy nodze. Błędy w chodzeniu przy nodze pociągają za sobą
utratę 1-2 punktów. Powolne poruszanie się, powolne zatrzymania w pozycjach stój i siad lub przyjęcie pozycji
stój lub siad nierównolegle do linii marszu są błędami. Należy za to odjąć 1-4 punktów.Sygnały ręką i posługiwanie
się językiem ciała w trakcie wydawania komend do zatrzymania w pozycjach stój lub siad są poważnymi błędami i powinny
być surowo karane odjęciem 3-5 punktów, w zależności od ich natężenia i czasu trwania.ĆWICZENIE 4

Przywołanie z zatrzymaniem stój

 Współczynnik: 4

Komendy: "Waruj", "Stój" lub znak optyczny, "Do mnie" (2 razy), "Noga". Do znaków optycznych można używać jednej
lub obu rąk.

Wykonanie: Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i oddala się na odległość około 25 – 30 metrów we wskazanym
kierunku. Na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Po pokonaniu przez psa około połowy dystansu przewodnik
zatrzymuje go w pozycji stój. Następnie, na polecenie komisarza (wydane po upłynięciu około 3 sekund) przewodnik
przywołuje psa do nogi.Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołania psa. Przewodnik wydaje psu komendę
zatrzymującą z własnej inicjatywy gdy pies znajduje się w okolicy znacznika. Mogą być używane zarówno komendy głosowe
lub sygnały optyczne.Przy pierwszym przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być wypowiedziane
w ten sposób, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch różnych komend.
Wytyczne: Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien poruszać się z odpowiednią
prędkością, utrzymywać stałe tempo i poruszać się co najmniej szybkim kłusem. Powolny ruch jest traktowany jako błąd.
Sędzia przy ocenie prędkości powinien brać pod uwagę rasę psa. Pies powinien rozpocząć zatrzymywanie się natychmiast
po usłyszeniu komendy. Przy ocenie zatrzymania sędzia powinien brać pod uwagę prędkość psa. Może wykazać
pewną tolerancję przy ocenie psów szybkich, ale nie przy ocenie psów wolnych.Żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów
za zatrzymanie, od momentu wydania komendy do momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej
niż swoją długość.Żeby w ogóle otrzymać punkty za zatrzymanie, pies nie może się przemieścić na odległość większą
niż trzy jego długości. Jeżeli wydane są więcej niż dwie komendy przywołania najwyższa ocena jaką pies może otrzymać
to 6 punktów. Trzecie przywołanie z tej samej pozycji, jak również dwa przywołania z dwóch pozycji powodują nie zaliczenie
ćwiczenia. Jeżeli pies opuści jedną pozycję (zatrzyma się po przemieszczeniu na odległość większą niż 3 długości ciała od
momentu wydania komendy), nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies nie spróbuje zatrzymania, ćwiczenie jest
niezaliczone. Jeżeli pies zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies
usiądzie lub wstanie przed pierwszą komendą przywołania nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies się przemieści
przed pierwszą komendą przywołania, na odległość większą niż jego długość, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).


ĆWICZENIE 5

Wysłanie psa do kwadratu, zatrzymanie i przywołanie

Współczynnik: 4

Komendy: "Naprzód", [opcjonalnie: "Lewa/prawa" i/lub znak ręką], „Stój”, "Waruj", "Do nogi".

Wykonanie: Przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do środka kwadratu o wymiarach 3 metry x 3 metry znajdującego
się w odległości około 25 metrów od punktu startu. Ten kwadrat powinien się znajdować w odległości nie mniejszej
niż około 3- 5 metrów od granicy ringu. Narożniki kwadratu oznaczone są pachołkami o wysokości około 10-15 cm.
Pachołki połączone są za pomocą widocznych linii (np.namalowanych kredą lub wyznaczonych szeroką taśmą)
przeprowadzonych po zewnętrznej stronie pachołków. Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik wydaje psu komendę
waruj. Następnie, na polecenie komisarza, przewodnik udaje się w kierunku pachołka znajdującego się po prawej stronie.
Gdy przewodnik znajduje się w odległości około 2 metrów od pachołka, komisarz poleca przewodnikowi zakręcić w lewo i po
przejściu około 3 metrów – zakręcić po raz drugi w lewo i kontynuować marsz w kierunku punktu startu. Po przejściu
następnych 10 metrów na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa do nogi cały czas kontynuując marsz. Po dojściu
do punktu startowego komisarz wydaje przewodnikowi polecenie zatrzymania się.

Wytyczne: Należy zwrócić szczególną uwagę na ochotę z jaką pies reaguje na wskazówki i wykonuje polecenia, na jego
tempo i na to czy porusza się po liniach prostych. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej
niż 4 komend, gdzie trzecia komenda jest komendą zatrzymania w kwadracie. Pies powinien wykonać wszystkie komendy
(np. komendę „stój” w kwadracie jeśli ta komenda została wydana). Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy „waruj”,
w momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 3 komend. Jeżeli przewodnik wydając komendy
przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa przesadnych
gestów (języka ciała), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Samodzielna praca psa (np. jeśli pies zatrzymuje
się lub kładzie zanim przewodnik wyda komendę) pociąga za sobą utratę punktów. Pies, który usiądzie lub się położy poza
okręgiem lub położy się poza kwadratem nie zalicza ćwiczenia (0 pkt). Gdy pies się położy nie można już wydać żadnej
komendy kierującej psem. Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu.
Ćwiczenie jest nie zaliczone jeżeli przed wykonaniem przez przewodnika drugiego zakrętu pies podniesie się, żeby usiąść
lub wstać. Jeżeli pies się podniesie (żeby usiąść lub wstać) po wykonaniu przez przewodnika drugiego zakrętu ale zanim
przewodnik wyda komendę do przywołania psa, można przyznać najwyżej 5 punktów. Jeżeli pies przesuwa się w kwadracie
bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies przesunie się poza granice (bok) kwadratu,
zanim zostanie przywołany, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 pkt). Jeżeli pies porusza się bardzo wolno może otrzymać
tylko około 6 punktów.Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania lub przyjęcia pozycji „waruj” jest karana
(-2 punkty za komendę). Jeżeli jedna z tych komend musi być powtórzona po raz trzeci – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).
Komendy optyczne są dozwolone tylko w trakcie wydawania komend kierunkowych.Wydawanie komend optycznych jest karane
gdy są wydawane w chwili gdy pies znajduje się obok przewodnika (-2 punkty za komendę). Punkty karne za dodatkowe
komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies na nie reaguje - należy odejmować 1-2 punkty.
Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia zabronione jest pokazywanie psu kierunku,
zabronione jest również pokazywanie psu kwadratu na przed rozpoczęciem ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych wymagań
powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.


ĆWICZENIE 6

Aport kierunkowy

Współczynnik: 3

Komendy: "Równaj", "Stój","Lewa/prawa" i/lub sygnały optyczne, "Aport", „Daj”,„Noga”

Wykonanie: Przewodnik z psem stoją w punkcie startowym zwróceni w kierunku pachołka oddalonego o około 5 metrów.
Komisarz umieszcza 2 drewniane koziołki w rzędzie w odległości około 10 metrów jeden od drugiego, tak aby były doskonale
widoczne. Wylosowany koziołek (lewy lub prawy) zawsze jest kładziony jako pierwszy. Pachołek znajduje się w odległości
około 10 metrów od środka wyobrażalnej linii łączącej dwa koziołki, punkt startowy znajduje się w odległości około 15 metrów
od środka tej linii. Na polecenie komisarza przewodnik udaje się z psem z punktu startowego do pachołka i pozostawia psa
w pozycji stojącej obok pachołka (w promieniu 1 metra), zwróconego głową w kierunku punktu startowego.
Następnie przewodnik wraca do punktu startowego. W trakcie pozostawiania psa przy pachołku przewodnik nie powinien
się zatrzymać. Po około 3 sekundach,przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do wylosowanego koziołka, który pies
powinien poprawnie przynieść i oddać.Do dyspozycji powinny być trzy komplety koziołków (o maksymalnej wadze około 450g)
odpowiednie dla różnych ras. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna do wielkości psa, ale przewodnik może wybrać koziołki,
które mu odpowiadają.
Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na chęć psa do wykonywania komend wskazujących kierunek, tempo i czy pies wybrał najkrótszą
drogę do właściwego koziołka. Jeśli przewodnik stojąc z psem w punkcie startowym pokaże psu właściwy kierunek lub dotknie psa
– ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).Żeby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies powinien pozostać przy pachołku dopóki
przewodnik nie wyda komendy do przyniesienia koziołka. Pies,który położy się lub usiądzie przy pachołku nie może otrzymać więcej
niż 8 punktów. Jeśli pies przesunie się przy pachołku o więcej niż długość swojego ciała zanim przewodnik wyda komendę
do przyniesienia koziołka - ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).Jeśli pies uda się po niewłaściwy koziołek, ale po skierowaniu
do właściwego przyniesie właściwy koziołek, można przyznać 6 punktów.Jeśli pies podniesie niewłaściwy koziołek ćwiczenie
jest niezaliczone (0 pkt).Punkty karne za dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies
na nie reaguje. Należy odjąć 1-2 punkty za każdą taką komendę.
Upuszczenie koziołka
Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać
wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony koziołek,można przyznać najwyżej 5 punktów.
Jeżeli pies upuści koziołek obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów
pod warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z powodu niedbalstwa
przewodnika po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania koziołka, można przyznać najwyżej 7 punktów.
Podgryzanie lub gryzienie koziołka
Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa karane jest odjęciem 2-3 punktów. Jeśli podgryzanie jest intensywne,
można przyznać najwyżej 5 punktów. Bardzo intensywne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje niezaliczenie ćwiczenia
(0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu.


ĆWICZENIE 7

Wyszukanie i przyniesienie przedmiotu

 Współczynnik: 4

 Komendy: „Szukaj/Aport”, „Daj”, „Noga”

Wykonanie: Na początku ćwiczenia komisarz wręcza przewodnikowi drewniany przedmiot (10 cm x 2 cm x 2 cm),
na którym przewodnik nanosi swój znak używając ołówka lub długopisu, lub który został już wcześniej oznakowany.
Przewodnik może trzymać w ręku przedmiot przez około 10 sekund. W tej fazie ćwiczenia pies nie może ani dotykać
ani obwąchiwać przedmiotu. Następnie komisarz prosi przewodnika o oddanie przedmiotu, a gdy przewodnik odda
przedmiot - o odwrócenie się. Do przewodnika należy decyzja czy pies będzie mógł widzieć rozkładanie przedmiotów.
Komisarz idzie do miejsca oddalonego około 10 metrów od przewodnika i kładzie na ziemi (lub na podłodze) przedmiot
należący do przewodnika oraz 5 innych podobnych przedmiotów bez dotykania żadnego z nich.
Przedmioty są rozmieszczane na okręgu lub w poziomym rzędzie w odległości około 25 cm jeden od drugiego.
Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i wydanie psu komendy do przyniesienia oznaczonego przedmiotu.
Pies powinien odnaleźć przedmiot przewodnika, przynieść go i oddać przewodnikowi w sposób zgodny z ogólnymi wytycznymi.
Przedmioty powinny być ułożone w ten sam sposób dla wszystkich zawodników,jednakże położenie przedmiotu przewodnika
może być zmienne.W wypadku ułożenia poziomego, przedmiot przewodnika nie powinien leżeć z brzegu. Pies może pracować
przez około pół minuty pod warunkiem, że pracuje intensywnie i tak, aby osiągnąć cel. Dla każdego zawodnika należy użyć 6
nowych przedmiotów.
Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na ochotę psa do pracy i jego tempo. Jeśli pies jednokrotnie podniesie niewłaściwy przedmiot,
ale następnie przyniesie właściwy,można przyznać 7 punktów. Ćwiczenie jest niezaliczone jeżeli pies obwącha lub dotknie
przedmiot zanim przedmiot nie zostanie oddany przez przewodnika komisarzowi, jeżeli będzie wydana komenda gdy pies
znajduje się obok przedmiotów lub jeżeli pies dwukrotnie podniesie niewłaściwy przedmiot.
Upuszczenie przedmiotu
Jeżeli pies upuści przedmiot i podniesie go z własnej inicjatywy,nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać
wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony przedmiot,można przyznać najwyżej 5 punktów.
Jeżeli pies upuści przedmiot obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów
pod warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli przedmiot został upuszczony z powodu niedbalstwa
przewodnika po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania przedmiotu, można przyznać najwyżej 7 punktów.
Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu
Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu przez psa karane jest odjęciem 2-3 punktów.
Jeśli podgryzanie jest intensywne, można przyznać najwyżej 5
punktów. Bardzo intensywne podgryzanie lub zniszczenie przedmiotu powoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 punktów).
Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie przedmiot celem poprawienia chwytu.


ĆWICZENIE 8

Zmiana pozycji na odległo
ść

Współczynnik: 4

Komendy: „Waruj”, „Zostań”, „Siad”, „Stój”, „Waruj” i/lub znaki optyczne

Wykonanie: Pies jest pozostawiany w pozycji waruj punkcie startowym. Na polecenie komisarza przewodnik odchodzi
i zajmuje pozycję w odległości około 10 metrów od psa, twarzą w kierunku psa. Pies powinien zmienić pozycję 6 razy
(stój/siad/waruj) zgodnie z komendami przewodnika i pozostać na początkowym miejscu. Kolejność przyjmowania
pozycji zawsze powinna być siad – stój – waruj lub stój – siad – waruj, ostatnią komendą do zmiany pozycji
powinno być „waruj”.
Komisarz pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic ze znakami lub rysunkami, w jakiej kolejności pies powinien
zmieniać pozycje. Komisarz nie powinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania i powinien
znajdować się w odległości 3 – 5 metrów od psa. Komisarz powinien zmieniać tablice co około 3 sekundy.
Przewodnik może jednocześnie wydawać komendy głosowe i pokazywać sygnały optyczne, ale jedne i drugie muszą
być krótkie i używane jednocześnie. Z tyłu psa znajduje się granica wyznaczona przez wyobrażalną linię pomiędzy dwoma
pachołkami. Kolejność przyjmowania pozycji powinna być taka sama dla wszystkich zawodników.
Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na prędkość z jaką pies zmienia pozycje, czystość przyjmowanych pozycji,
jak pies wytrzymuje w danej pozycji i jak dużo pies się porusza. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się
przemieścić w stosunku do swojej pozycji wyjściowej na odległość większą niż swoją długość, niezależnie od kierunku.
Wszystkie przesunięcia sumują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji z sześciu, nie można przyznać więcej niż 7 punktów,
a jeśli nie wykona dwóch pozycji – nie można przyznać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies przeskoczy jedną pozycję
przyjmując bez komendy od razu następną – nie można przyznać więcej niż 5 punktów. Jeśli pies przesunie się o długość
swojego ciała – nie można przyznać więcej niż 5 punktów. Aby otrzymać punkty pies musi na komendy przewodnika
zmienić pozycję co najmniej 4 razy. Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej
niż 8 punktów. Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i przesadne lub długo trwające znaki optyczne są karane.
Kara za powtórzoną komendę to -1 pkt.Konieczność wydania trzeciej komendy do przyjęcia danej pozycji powoduje
niezaliczenie tej pozycji. Ćwiczenie jest niezaliczone jeśli pies przesunie się więcej niż o długość swojego ciała.


ĆWICZENIE 9

Aport metalowego lub drewnianego koziołka przez przeszkod
ę

Współczynnik: 3

Komendy: „Hop”, „Aport”, „Daj”, „Noga”

Wykonanie: Przewodnik z psem w pozycji zasadniczej staje w odległości około 2-4 metrów od przeszkody.
Przewodnik przerzuca metalowy lub drewniany koziołek przez przeszkodę. Na polecenie komisarza przewodnik wydaje
psu komendy skoku przez przeszkodę, podjęcia koziołka i powrotu z nim przez przeszkodę. Komenda do przyniesienia
nie powinna być wydana później niż w chwili gdy pies rozpoczyna skok przez przeszkodę. Powinny być dostępne trzy koziołki
metalowe i drewniane, o różnej wadze i wielkości, dostosowane do wielkości psów. Maksymalna waga największego
koziołka metalowego nie powinna przekraczać około 200g, a największego koziołka drewnianego – około 450g.
Do przewodnika należy decyzja wyboru koziołka, niezależnie od rasy psa. Przeszkoda powinna mieć szerokość 1 metra,
a jej wysokość powinna być mniej więcej równa wysokości psa w kłębie, zaokrąglonej do najbliższej dziesiątki.
Wysokość przeszkody nie powinna być większa niż 70 centymetrów.
Wytyczne: Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji podstawowej i kończy w pozycji podstawowej gdy pies oddał przewodnikowi
koziołek a komisarz ogłosił koniec ćwiczenia. Jeśli pies szukał koziołka przez kilka chwil i praca ta była aktywna, nie należy
odejmować za to punktów. Jeżeli pies dotknie przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może uzyskać więcej
niż 8 punktów. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę lub jeżeli nie wykona obu skoków - tam i z powrotem, ćwiczenie jest
niezaliczone. Jeśli pies przewróci przeszkodę – ćwiczenie jest niezaliczone. Jeśli pies pracuje samodzielnie należy
odjąć 2-4 punktów. Jeśli pies opuści przewodnika w momencie gdy przewodnik rzuca koziołek - ćwiczenie jest niezaliczone.
Upuszczenie przedmiotu (koziołka)
Jeżeli pies upuści przedmiot i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów.
Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony przedmiot,
można przyznać najwyżej 5 punktów. Jeżeli pies upuści przedmiot obok przewodnika i przewodnik podniesie go bez zrobienia
kroku, można przyznać 5 punktów pod warunkiem że pies poprawnie przyjął pozycję podstawową. Jeśli przedmiot został
upuszczony z powodu niedbalstwa przewodnika po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania przedmiotu,
można przyznać najwyżej 7 punktów.
Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu
Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa karane jest odjęciem 2-3 punktów. Jeśli podgryzanie jest intensywne,
można przyznać najwyżej 5 punktów. Bardzo intensywne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje niezaliczenie
ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu.

ĆWICZENIE 10

Wra
żenie ogólne

Współczynnik: 2

Wytyczne: Podczas oceny wrażenia ogólnego kluczowa jest chęć psa do pracy i podporządkowania się komendom
przewodnika. Ważna jest dokładność, precyzja, jak również naturalne poruszanie się obydwojga – przewodnika
i psa. Aby uzyskać wysoki wynik, obydwoje – przewodnik i pies muszą dobrze współpracować jako zespół,
pokazywać wspólną przyjemność z pracy razem i sportową postawę. Na ocenę wrażenia ogólnego wpływają
działania podczas i pomiędzy ćwiczeniami. Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza przewodnika
podczas lub pomiędzy ćwiczeniami pozostając na ringu – żadne punkty nie mogą być przyznane za wrażenie ogólne.
Jeśli pies załatwi się na ringu – zostaje zdyskwalifikowany.Powered by AsentioCMS