szkolenie psów tresura psów

OBEDIENCE 0 - regulamin Związek Kynologiczny

ZAWODy KLASY „0”

Między poszczególnymi ćwiczeniami pies nie może być na smyczy.
Po ćwiczeniu 3 (chodzenie przy nodze na smyczy) przewodnik odpina smycz i oddaje ją komisarzowi lub przewiesza przez lewe ramię na prawy bok.
Między ćwiczeniami zalecane jest  umiarkowane chwalenie i motywowanie psa.
Wszystkie komendy mogą być wydawane jednocześnie głosowo i optycznie.

Ćwiczenie

Współczynnik

Ocena maksymalna

1. STOSUNEK DO OTOCZENIA - SOCJALIZACJA

1

10

2. WARUJ/SIAD-ZOSTAŃ (indywidualnie, 1 min)

1

10

3. CHODZENIE PRZY NODZE NA SMYCZY

1

10

4. CHODZENIE PRZY NODZE BEZ SMYCZY

2 20

5. PRZYWOŁANIE  

1

10

6. APORT

2 20

7. SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ

1

10

8. ZMIANY POZYCJI ( WARUJ, SIAD)

1

10

Razem maksymalnie:

 

100

Punktacja

Do przejścia do klasy 1 wymagana jest jedna ocena doskonała.

Minimum 80%__________ 80 - 100,0 pkt __________Ocena doskonała
Minimum 70%__________ 70 -   79,5 pkt __________Ocena bardzo dobra
Minimum 60%__________ 60 -   69,5 pkt __________Ocena dobra 

Minimum 50%___________50 -   59,5 pkt__________Ocena dostateczna

 
ĆWICZENIE NR 1

Stosunek do otoczenia - socjalizacja

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10

Wykonanie: Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy zatrzymuje się w postawie wyjściowej i przedstawia się podając imię, nazwisko, nazwę psa oraz
Oddział ( miasto), który reprezentuje. W tym czasie sędzia może lekko pogłaskać psa,
obejść go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów.
Uwagi: Ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie
ma pozwolić na sprawdzenie poziomu jego socjalności, stosunku do otoczenia, pewności siebie.
Wskazówki dla sędziego:
· niepokój, brak pewności siebie, nieduża lękliwość -0,5 do -1
· lękliwość bez agresji -1 do -5
· nie respektowanie zaanonsowanej pozycji zasadniczej STÓJ lub WARUJ -05 (za każdą nie respektowaną pozycję); o ile nie da się  tego ująć w poszczególnych ćwiczeniach np. przy meldowaniu się
· agresja - wobec ludzi lub psów powoduje dyskwalifikację

 
ĆWICZENIE NR 2

Pozostawianie psa w pozycji WARUJ lub SIAD (1 min.)

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Komendy: „Waruj” (opcjonalnie), „Zostań”, „Siad” (opcjonalnie)

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie,
na polecenie komisarza pozostawia psa w pozycji WARUJ lub SIAD i odchodzi bez oglądania
się do miejsca wskazanego przez komisarza, odległego od psa o 10 kroków i staje tyłem
do niego. Na polecenie sędziego, po upływie 1 minuty, przewodnik powraca do psa.
Uwagi:
· Ilość komend podstawowych: - w zależności od pozycji zostawania
· Dozwolone jest jednokrotne powtórzenie komendy ZOSTAŃ (karane) w wypadku
przemieszczenia się psa przed odejściem przewodnika.

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ po więcej niż dwóch komendach.
- Przemieszczenie się psa o więcej niż 3 długości.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Zmiana pozycji przed lub podczas oddalania się przewodnika - 1.
· Przemieszczenie się psa (nie więcej niż o 3 jego długości) - 1 pkt. za każdą długość psa.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda - 0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego.

ĆWICZENIE NR 3

Chodzenie przy nodze na smyczy

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Komendy: „Równaj”

Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują postawę wyjściową we wskazanym miejscu
i następnie pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa
zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, jeden zwrot w tył przez lewe ramię, jeden zwrot
w tył przez prawe ramię oraz jedno zatrzymanie (mniej więcej w połowie trasy - "zetki"),
z przyjęciem postawy wyjściowej. Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu
oznaczenia końca trasy (pachołka). Smycz musi mieć długość co najmniej 1 m
i powinna być trzymana wyłącznie w lewej ręce.
Uwagi:
· Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na
wysokości jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika.
· Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny,
swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami.
· Komendy można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku.
· Po zatrzymaniu się, pies powinien natychmiast,  bez komendy, usiąść przy
nodze przewodnika.

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Smycz napięta, wyraźne szarpanie smyczą.
- Wszystkie inne  błędy (ociąganie się, odstawanie, wyprzedzanie, niedokładne
wykonanie „SIAD”, nienaturalna postawa przewodnika) są karane według uznania
sędziego -0.5 do -5.

ĆWICZENIE NR 4

Chodzenie przy nodze bez smyczy

Współczynnik: 2

Komendy: „Równaj”

Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową we
wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem.
Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, 2 zwroty w tył (rodzaj
zwrotu wybiera przewodnik) oraz jedno zatrzymanie (mniej więcej w połowie trasy
- "zetki"), z przyjęciem postawy wyjściowej. Zwroty w tył należy
wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka).
Uwagi:
Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości
jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika. Przewodnik powinien patrzeć
przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie
poruszając rękami. Komendy można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy
każdej zmianie kierunku. Po zatrzymaniu się, pies powinien natychmiast, bez
komendy, usiąść przy nodze przewodnika.

Wskazówki dla sędziego:

Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt – jeśli pies oddali się od
przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra podczas większej
części ćwiczenia.Wszystkie inne błędy (ociąganie się, odstawanie,
wyprzedzanie, niedokładne wykonanie „SIAD”, nienaturalna postawa przewodnika) są
karane według uznania sędziego -0.5 do -5.

ĆWICZENIE NR 5

Przywołanie

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
Komendy: „Równaj”, „Waruj”, „Zostań”, „Do mnie” (opcjonalnie), „Noga”

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu początku ćwiczenia.
Następnie odprowadza psa do wskazanego miejsca w odległości ok. 25 kroków,
wykonuje w tył zwrot i pozostawia go w pozycji WARUJ.  Przewodnik powraca
do miejsca startu i na polecenie komisarza przywołuje psa. Pies powinien przybiec
jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy nodze,
względnie przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze.
Przy dojściu do nogi dozwolone jest obejście psa za przewodnikiem, jak i znalezienie
się przy nodze bezpośrednio przez obrócenie się psa obok przewodnika.
Ćwiczenie kończy się przyjęciem postawy wyjściowej.
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Utrata kontroli nad psem (pies nie wróci do przewodnika).
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Powolne tempo powrotu psa -0.5 do -1.
· Powrót psa po łuku -0.5 do 1.
· Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ -0.5 punkt za długość psa.
· Zmiana pozycji WARUJ -0.5.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego


ĆWICZENIE NR 6

Aport

Współczynnik: 2

Komendy: „Aport”, „Do mnie”, „Daj”, „Noga” lub „Aport”,„Noga”, „Daj”
Wykonanie: Przewodnik wyrzuca przed siebie własny przedmiot na
odległość ok. 10 kroków. Nie może być to jedzenie ani zabawki, do których
jedzenie się wkłada. Przed rzuceniem przedmiotu przewodnik może psa rozbawić.
Przewodnik wysyła psa po przedmiot komendą aport. Pies powinien szybko,
najkrótszą drogą pobiec po przedmiot, podnieść go i na następną komendę do mnie
lub noga najkrótszą drogą, szybko go przynieść. Komenda do powrotu może być
wydana dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu. Dopuszczalne jest dopingowanie
psa do przyniesienia przedmiotu. Po powrocie z aportem pies może: a. usiąść
bezpośrednio przed przewodnikiem, na komendę daj oddać aport, następnie na
komendę noga usiąść przy nodze przewodnika lub b. usiąść bezpośrednio przy
nodze przewodnika i na komendę daj oddać aport. Po odebraniu przedmiotu
przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w dół.
Wskazówki dla sędziego: Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt - pies nie podjął
aportu.

Obniżenia oceny obowiązkowe:

- Powolny bieg, błędy w podjęciu, wolny powrót, upuszczenie
„aportu” podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, błędy w
siadaniu przed przewodnikiem, lub przy nodze i w zakończeniu ćwiczeń.

-Za wykonanie ćwiczenia z rozbawieniem i/lub dopingiem do
powrotu można przyznać maksimum ocenę dobrą

-Dla uzyskania oceny dostatecznej aport musi być
przyniesiony na co najmniej na 5 kroków przed przewodnika.


ĆWICZENIE NR 7

Skok przez przeszkodę

Współczynnik trudności =1
Ocena maksymalna 10

Komendy: „Hop”, „Hop”, „Noga”

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w dowolnej odległości
od przeszkody po stronie wskazanej przez komisarza. Na następne polecenie
przewodnik wysyła psa tam i z powrotem przez przeszkodę, bez konieczności
psa po skoku. (dozwolony jest gest ręką w kierunku przeszkody, a nawet jej
dotknięcie). Pies powinien jak najszybciej w obie strony przeskoczyć przez
przeszkodę i wrócić do nogi przewodnika.

Wskazówki dla sędziego:

Nie zaliczenie ćwiczenia:  - 0 pkt
- Nie przeskoczenie przeszkody. w obie strony
- nie przeskoczenie "tam"      
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Nie wykonanie skoku powrotnego -5.
· Lekkie dotknięcie przeszkody -0.5.
· Mocne oparcie się o przeszkodę -2.
· Wolne wykonanie ćwiczenia -0.5.
· Krótkotrwała utrata kontaktu z przewodnikiem -0.5 do -2.
· Każda dodatkowa lub powtórzona komenda - 0,5.
· Inne błędy: według uznania sędziego

ĆWICZENIE NR 8

Wykonywanie zmian  pozycji (SIAD, WARUJ)

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10
 
Komendy: „Zostań” (opcjonalnie), „Waruj”, „Siad”

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu wskazanym
przez komisarza i na jego polecenie wydaje komendy WARUJ i SIAD.
Przewodnik może stać obok psa lub przed nim  w odległości do 2 -3 kroków.
Uwagi:
Ilość komend dozwolonych - 1 dla każdej pozycji  
· Dozwolone są jednoczesne krótkie komendy optyczne.                      

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia : - 0 pkt.
- Nie wykonanie żadnej zmiany pozycji.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
· Nie wykonanie jednej zmiany pozycji -5.
· Powtórzenie komendy zmiany pozycji -1 (max 2 komendy dodatkowe na każdą pozycje).
· Powolne tempo wykonywania zmian pozycji -0.5.
· Inne błędy: według uznania sędziego

Powered by AsentioCMS