szkolenie psów tresura psów

PT 2 - regulamin ezgaminu Pies Towarzyszący 2 stopnia

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 30 pkt

2. Przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt

3. Aportowanie własnego koziołka drewnianego 30 pkt

4. Skok przez przeszkodę 20 pkt

5. Zmiany pozycji stój / siad / waruj 30 pkt

6. Stój z marszu i powrót do psa 15 pkt

7. Siad z marszu i powrót do psa 15 pkt

8. Waruj z marszu i przywołanie do mnie 20 pkt

9. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt

10. Pozostawanie w pozycji waruj 10 pkt

razem 200 pkt

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 30 pkt

Komendy: równaj, noga

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.

Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy około 45 kroków

na wyznaczonej trasie. Komendy można wydać przy ruszaniu i zwrotach. Po przejściu 15 kroków

przewodnik wykonuje zwrot w prawo, po przejściu następnych 15 kroków – zwrot w lewo, po

dalszych 15 krokach wykonuje w tył zwrot w jednej linii i zatrzymuje się, a pies siada. Tą samą

drogą przewodnik wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do miejsca startu, wykonując jak

poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do miejsca startu wykonuje w tył zwrot i zatrzymuje się,

a pies siada bez komendy.

Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając bark przy nodze przewodnika.

Przewodnik nie powinien zmieniać tempa marszu na prostych i przy zwrotach. Ręce powinny być

trzymane w sposób naturalny.

Zwroty w tył przewodnik wykonuje przez lewe ramie, który można wykonać:

a. z obejściem psa za przewodnikiem lub

b. z obróceniem się psa z przewodnikiem bez opuszczania miejsca przy lewej nodze.

Obniżają ocenę: Wyprzedzanie, odsuwanie się na bok, zostawanie z tyłu, siadanie wolne lub z

ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, doping, brak uwagi we wszystkich rodzajach

ruchu (tempach) i zwrotach, presja wywierana na psa.2. Przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt

Komendy: zostań, do mnie, noga

Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 3

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego. Na

polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej (można dać komendę zostań) i

odchodzi od niego na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca w stronę psa. Na polecenie

sędziego przewodnik przywołuje psa komendą i/lub znakiem optycznym. Pies powinien jak

najszybciej, najkrótszą drogą przybiec i usiąść blisko przed nim, a na polecenie sędziego

przewodnik przywołuje psa do nogi, po czym pies powinien jak najszybciej usiąść przy lewej nodze

przewodnika.

Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:

a. obchodząc przewodnika naokoło,

b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.

Ocenę obniżają: wolny bieg, siadanie niedokładne, wolne lub z ociąganiem, dodatkowe komendy,

pomoc słowna fizyczna.3. Aportowanie własnego koziołka drewnianego 30 pkt

Komendy: (aport, do mnie, daj, noga)

Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 5

Przewodnik przynosi aport na początku ćwiczeń i odkłada go we wskazanym miejscu. W ćwiczeniu

3 udaje się po aport w sposób dowolny (z psem lub bez psa).

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego.

Na polecenie sędziego przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków (7 m). Aportem jest

koziołek drewniany dostarczony przez przewodnika. Pies w czasie rzutu powinien spokojnie

siedzieć przy nodze przewodnika. Na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa komendą do

przyniesienia. Pies powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po przedmiot, podnieść go i na

następną komendę do mnie szybko go przynieść. Komenda do powrotu może być wydana dopiero

po podjęciu przez psa przedmiotu.

Po powrocie z aportem pies powinien usiąść bezpośrednio przed przewodnikiem, na komendę daj

oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy nodze przewodnika.

Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w

dół.

Obniżają ocenę: Powolny bieg, błędy w podjęciu aportu, wolny powrót, upuszczenie aportu

podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, trzymanie aportu nie w środku,

zerwanie się psa po aport zanim przewodnik wyda komendę, błędy w siadaniu przed

przewodnikiem lub przy nodze i zakończeniu ćwiczeń.

Za podjęcie aportu i nie przyniesienie go do przewodnika na co najmniej 2 kroki należy przyznać 0

punktów.4. Skok przez przeszkodę 20 pkt

Komendy: przeszkoda x2, noga,

Komenda słowna przeszkoda może być powiązana z krótkim gestem.

Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 5

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w odległości 3 m przed przeszkodą po stronie

wskazanej przez sędziego.

Na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa komendą do skoku sam pozostając w miejscu

rozpoczęcia ćwiczenia. Gdy pies przeskoczy „tam”, przewodnik może dać komendę do skoku

powrotnego i następną komendą przywołuje psa komendą - noga na co pies powraca do

przewodnika i siada bezpośrednio przy nodze.

Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:

a. obchodząc przewodnika naokoło,

b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.

O wysokości przeszkody – płotka decyduje sędzia - wybiera ją indywidualnie dla każdego psa

spośród 3 wysokości – 30, 50, 70 cm (wysokość najbardziej zbliżona do wysokości psa w kłębie).

Szerokość płotka min. 90 cm, maksimum 150 cm.

Wykonanie skoku tylko „tam”: ocena niedostateczna. Muśnięcie przeszkody każdorazowo 1 pkt

minus, oparcie o przeszkodę każdorazowo 2 pkt minus. Niewykonanie skoku „tam” - należy

przyznać 0 pkt. Inne błędy; obniżenia oceny w/g uznania sędziego.5. Zmiany pozycji stój/siad/waruj 30 pkt

Komendy: zostań, siad, waruj, stój

Komendy słowne do zmiany pozycji na odległość mogą być powiązane z krótkim gestem.

Ilość dozwolonych komend dodatkowych dla każdej pozycji:2

Sędzia ustala dla całego egzaminu jednakową kolejność zmian pozycji – łącznie 3 zmiany.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik może poprosić sędziego o

przypomnienie kolejności zmian pozycji.

Zmiany pozycji pies wykonuje przy znaczniku, względem którego nie powinien w trakcie

wykonywania zmian pozycji przesunąć się więcej niż o 2 swoje długości.

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.

Przewodnik może dać komendę zostań i odchodzi od psa na 10 kroków. Po zatrzymaniu odwraca

się do psa. Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendy do przyjęcia odpowiednich

pozycji. Po zakończeniu zmian pozycji przewodnik wraca do psa i staje po jego prawej stronie.

Jeżeli pies jest w pozycji innej niż siad, na polecenie sędziego przewodnik daje komendę siad.

Jeśli pies nie przyjmie zadanej pozycji po wydaniu 2 dodatkowych komend przewodnik wraca do

psa i daje komendę żeby uzyskać żądaną pozycję, po czym odchodzi i kontynuuje ćwiczenie Jeśli

pies przyjmie żądaną pozycję po dojściu przewodnika, traci punkty wyłącznie za nie zaliczenie tej

pozycji (10 pkt), jeśli nie przyjmie żądanej pozycji – ocena ogólna: 0 pkt.

Ocenę obniżają: Samowolna zmiana pozycji, opieszałe wykonanie ćwiczenia. Za nie wykonany

element ćwiczenia odlicza się 10 pkt. Jeżeli pies przesunie się o więcej jak 2 swoje długości

niezależnie od kierunku można przyznać maks. ocenę niedostateczną – 21 pkt.6. Stój w marszu i powrót do psa 15 pkt

Komendy: noga, stój

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.

Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy. Po przejściu ok.

10 kroków przewodnik daje psu komendę stój i sam kontynuuje marsz. Pies powinien niezwłocznie

zatrzymać się w pozycji stojącej, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa marszu ani

obejrzeć się. Po odejściu na odległość 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na

znak sędziego przewodnik powraca do psa i staje po jego prawej stronie. Podejście do psa jest

dowolne. Pies nie dostaje komendy siad.

Obniżają ocenę: Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, wykonanie przez psa kilku kroków po

usłyszeniu komendy a przed zatrzymaniem się przewodnika. Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż

„stój”; przewodnik obejrzy się odchodząc, można przyznać maks. ocenę niedostateczną – 10,5 pkt.

Jeżeli pies nie został, przewodnik wraca do punktu wyjścia i rozpoczyna następne ćwiczenie.7. Siad w marszu i powrót do psa 15 pkt
Komendy: równaj, siad

Przewodnik rozpoczyna ćwiczenie bezpośrednio po zakończeniu ćwiczenia poprzedniego stojąc po

prawej stronie stojącego psa.

Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy. Po przejściu ok.

10 kroków przewodnik daje psu komendę siad i sam kontynuuje marsz. Pies powinien niezwłocznie

usiąść, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa marszu ani obejrzeć się. Po odejściu na

odległość 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik

powraca do psa i staje po jego prawej stronie.

Ocenę obniżają: Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, powolne siadanie.

Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż „siad”, przewodnik obejrzy się odchodząc, można przyznać

ocenę niedostateczną - maks. 10,5 pkt.

Jeżeli pies nie został, przewodnik wraca do punktu wyjścia i rozpoczyna następne ćwiczenie.8. Waruj w marszu i przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt

Komendy: noga, waruj, do mnie, noga

Przewodnik stoi po prawej stronie siedzącego psa (po zakończeniu poprzedniego ćwiczenia).

Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze. Po przejściu ok. 10 kroków

przewodnik daje psu komendę waruj i sam kontynuuje marsz. Pies powinien niezwłocznie

zawarować, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa marszu ani obejrzeć się. Po odejściu

na odległość 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego

przewodnik przywołuje psa komendą do mnie, na co pies szybko w linii prostej powraca i siada

przed przewodnikiem, który następnie na polecenie sędziego przywołuje psa do nogi.

Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:

a. obchodząc przewodnika naokoło,

b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.

Ocenę obniżają: Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, powolne wykonywanie ćwiczeń.

Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż „waruj”, lub przewodnik obejrzy się odchodząc, należy

przyznać maks. ocenę niedostateczną - 14 pkt.9. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt

Komendy: zostań

Dozwolona 1 komenda dodatkowa do zostania.

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.

Na polecenie sędziego przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce, zatrzymuje się na co

pies powinien niezwłocznie usiąść i odchodzi na odległość 20 kroków [może dać komendę zostań

], po czym zatrzymuje się pozostając tyłem do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu, nie może

wpływać na psa gestami ani słowami, nie wolno mu odwrócić głowy ani podchodzić do psa. Przy

psie nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa i

staje z jego prawej strony. Sędzia daje sygnał do powrotu, gdy drugi ćwiczący na placu pies

skończy ćwiczenie nr 3 (aportowanie).

Sposób dojścia do zostającego psa jest dowolny.

Ocenę obniżają: doping do zostawania i inne w/g uznania sędziego.

Ocena niedostateczna (maks. 7 pkt): a) pies zmieni pozycję; b) opuści miejsce zostawania o więcej

jak 2 swoje długości w trakcie podchodzenia przewodnika.

„0” pkt -Jeżeli pies oddali się na odległość większą niż 2 swoje długości przed zakończeniem

ćwiczenia nr 3 przez innego psa..10. Pozostawanie w pozycji waruj 10 pkt

Komendy: waruj, zostań, siad

Dozwolona 1 komenda dodatkowa do zostania

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.

Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendę waruj i odchodzi od psa [może dać komendę

zostań ] na odległość 20 kroków, po czym zatrzymuje się pozostając tyłem do psa. Przewodnik

powinien stać bez ruchu, nie może wpływać na psa gestami ani słowami, nie wolno mu odwrócić

głowy ani podchodzić do psa. Przy zostającym psie nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów.

Na polecenie, które sędzia daje gdy drugi ćwiczący na placu pies skończy ćwiczenie nr 8 (waruj z

marszu), przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i na polecenie sędziego daje

komendę by pies usiadł.

Sposób dojścia do zostającego psa jest dowolny.

Ocenę obniżają: doping do zostawania, i inne wg uznania sędziego.

Ocena niedostateczna: - pies opuści miejsce zostawania o więcej jak 2 swoje długości po

zakończeniu ćw. nr 6 (stój w marszu) przez drugiego psa; zmieni pozycję.

„0” pkt – Jeżeli pies oddali się na odległość większą niż 2 swoje długości przed zakończeniem ćw.

nr 6 (stój w marszu) przez drugiego psa.

Powered by AsentioCMS